Money Aidat Borcu Sorgulama
Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

iyi (% 100)
orta (% 0)
kötü (% 0)
Hakkımızda

ÇANDAĞI’NIN BULUNDUĞU BÖLGENİN GENEL TARİHÇESİ
Çandağı köyü ,nün tek başına tarihini incelemek mümkün değildir. Genel olarak bölgenin tarihini ele alarakÇandağı köyü,nün de içinde bulunduğu bölgenin tarihçesini ortaya koymaya çalıştık. Zaten özel olarak Çandağı köyü,nün çok eski tarihini incelemek bizim açımızdan mümkün değildir.
Bölgenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu bölgeye M.Ö 1200-1546 yılları arasında Paflagonyalılar hâkim olmuştur. Paflagonyalılar bölgenin ilk yerleşenleri ve kurucuları sayılmaktadır. İskender, M.Ö 336-323 yıllarında kısa bir süre bölgeye egemen olmuş, Sinop ve çevresini istila etmiştir. M.Ö I. Yüzyıldan itibaren bölge, Roma imparatorluğunun hâkimiyeti altına girmiştir. 395 yılında Roma imparatorluğunun ikiye bölünmesiyle bölge Doğu Roma (Bizans) hâkimiyetinde kalmıştır. 1105 yılında bölgenin bir bölümüne Danişmentliler hükmetmişlerdirSinop ve çevresi 1214 yılında Trabzon Rum imparatorluğuna bağlanmıştır. 1277 yılında Selçuklu komutanlarından Pervane M. Süleyman bu bölgeyi Trabzon Rum imparatorluğundan alarak Selçuklu Devletine bağlamıştır. 1322 yılına kadar Pervaneoğulları bu bölgede bağımsız olarak hareket etmişlerdir. 1322’de bölge, yine bir Türk beyliği olan Candaroğulları’nın eline geçmiştir. Ancak Osmanlı padişahlarından II. Murat Candaroğullarından Sinop hariç bölgenin bütün topraklarını Osmanlıya katmıştır. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Sinop’u da almış ve bölge tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kastamonu’nun Osmanlı ülkesine katılmasıyla Sinop ili toprakları içinde buluna Durağan, Boyabat ve Gerze Kastamonu sancağına bağlanmıştır. Kastamonu eyalet olana kadar Sinop dâhil bu bölge Kastamonu sancağına bağlı kalmışlardırA.ÇANDAĞI’NIN TARİHİI. Çandağı’nın Adı, Çandağı,lıların Menşei ve Çandağı’nın Yeri1.AdıÇandağı köyü, 1750’li yıllarda kurulmuştur. Köy şu anda Sinop’un Durağan ilçesine bağlı bir köydür. Köye “Çandağı” ismimin verilme nedeni hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak köy halkından elde edilen bilgilerle açıklamaya çalışalım.Köye “Çandağı” isminin verilmesi ile ilgili olarak köylülerce en yaygın anlatılan bir kilise çanıdır. Bugün ambar tepesi olarak bilinen mevkide eski zamanlarda bir kilise varmış. Bu kilise “Karacakese” ismiyle anılıyormuş. Bu kilisenin büyük bir de çanı varmış. Karacakese kilisesinden çalınan çan karşısında ki Akçakese köyünde ki kiliseden duyulur ve buradan da çan çalınırmış.[1] İşte anlatılan bu çana binaen köye bu ismin verildiği görüşü öne çıkmaktadır. Ancak araştırmamız da bu kilise hakkında herhangi bir bilgi elde etmemiz mümkün olmadı.“Çandağı” isminin de ne zamandan beri kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak Çandağılılardan önce bu bölgede gayr-i Müslimlerin yaşadığı bilinmektedir. Ama bunların döneminde bu bölgenin hangi isimle anıldığı bilinmemektedir. Bizim kanaatimizce kiliseye atfen “Karacakese” ismi kullanılmış olabilir. Fakat bu bilgi tahminden öteye geçmemektedir.Çandağı köyü, 1986 yılına kadar Karakoyun köyünün mahallesi konumundaydı. Ancak bu tarihten sonra köy olmuştur. Köy olduğu dönemde isminin de değişmesi gündeme gelmiştir. O zamanlar Sinop valisi olan Şükrü Ergün Özakman’ın soyadının köye isim verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak bu istek meclisten geri dönmüş kabul görmemiştir. Yerel gazetelerde bunun haberi çıkmış fakat resmi olarak bir geçerliliği olmamıştır.
2.Çandağılıların MenşeiÇandağı köyü,nün menşei hakkındaki bilgiler de sınırlıdır. Köye gelip yerleşmeden önceki durumları hakkında fazla bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Ancak sözlü nakillerden ulaşabildiğimiz bilgilerle yetinmek durumundayız. Şimdi bizde bu bilgiler ışığında Çandağı köyü,ne yerleşenlerin nerden geldikleri ve niçin burayı tercih ettiklerine kısaca değinelim.Köye ilk gelip yerleşen “Haco” lakaplı kişidir. Bilgi aldığımız kişiler köye ilk gelenin Haco olduğu konusunda hemfikirdirler. Haco’nun köye Karakoyun köyünden geldiği söylense de bu kesin değildir. Haco bu bölgenin boş olduğunu görmüş ve bugünkü köyün alt kısmında yer alan suyu da görünce buraya yerleşme kararı almıştır. Böylece köy iskâna açılmıştır.Köye yerleşenlerden biri de “Kakür” lakaplı kişidir. Yine Kakür de köye ilk yerleşenlerden biridir. Köy içinde ki arazilerin çoğunun Kakür ’ün yeri diye anılması köye ilk yerleşenlerden olma ihtimalini güçlendirmektedir.Köye ilk yerleşenlerden biri olduğu kabul edilen bir diğer kişi ise “Koca” lakaplı kişidir. Kocu’ nun tam olarak nerden geldiği bilinmemektedir. Ancak Sarıkadı köyünden geldiği de söylenmektedir.Daha sonra köye gelenlerden biri de “Tangalo” lakaplı Halil ağadır. Halil ağanın Tantur köyünden geldiği söylenmektedir. Tantur köyünde bazı anlaşmazlıklar yaşamış olan Halil ağa Haco ile tanışmış ve köye yerleşmek için anlaşmıştır.Köye yerleşen bir diğer kişi de “Kılık Kâhya” lakaplı kişidir. Gerçek adı Mustafa olan Kılık Kâhyanın nerden geldiği ve niçin buraya yerleştiği hakkında bir bilgi yoktur.kitap
Köye daha sonraları bir imam gelmiştir. Bu imam şu an Dikmen sınırları içerisinde yer alan Göllü köyünden gelmiştir. İmam köyde bir süre durduktan sonra köylülerce evlendirilmiştir. “Tangalo” lakaplı Mehmet ağanın kızıyla evlenen imam köye kalıcı olarak yerleşmiştir.Süleyman’ın uşağı olarak bilinenlerden ise köye ilk gelen Süleyman isimli kişidir. Süleyman Yaykın köyünden gelmiştir.3. Çandağı’nın YeriSinop’un Durağan ilçesine bağlı olan Çandağı köyü,nün ilk iskânına dair araştırdığımız kadarıyla belge bulunmamaktadır. Bu nedenle de ancak yapılan sözlü nakillerle köyün yerleştiği yeri tespit etmeye çalıştık.Bu bölgeye ilk yerleşenlerin gayr-i müslimler olduğuna değinmiştik. Ancak bunlar bugünkü yerleşim yerinin biraz daha batısına yerleşmişlerdir. Bunu da köyün bulunduğu yerin orman olup sonradan açıldığı bilgisinden çıkartıyoruz.Köyün batısının açık bir alan olması ve Kuluncak mevki olarak bilinen yerde gayr-i müslim mezarları olması bu görüşümüzü güçlendirmektedir.Çandağı köylüleri şu anki yerleşim yeri olan bölgeye yerleşmişler ve yeni bir köy imar ve ihya etmişlerdir. Eğer gayr-i müslimler şu anki yerleşim yerinde yaşamış olsalardı Çandağılılar buraya yerleştiklerin de bir yapıyla karşılaşmaları gerekirdi. Bugünkü Çandağı köyü,nün bulunduğu yere ilk gelip yerleşen kişi “Haco” lakaplı kişidir. Bu kişi köyün bugünkü alt kısmına yerleşmiştir. Daha sonraki gelenler ise bu çevreye yerleşmişlerdir.Köylülerin bu bölgeye yerleşmelerinin en büyük sebeplerinden biri bu arazilerin boş olmasıydı. Ormanlık bir bölge olan bu yer zamanla açılmış ve tarım yapılacak araziler ortaya çıkartılmıştır.II. Çandağı’nın TarihçesiÇandağı köyü,nün tarihçesi, aslında Çandağılıların oraya gelip yerleşmeleriyle başlar. İlk olarak 1750’ li yıllarda bu bölgeye yerleşmişlerdir. Çandağılılardan önce bu bölgede gayr-i müslimler yaşamıştır. Gayr- i müslim mezarlarının ve eski bir kilisenin olması bunun en büyük kanıtıdır.Çandağı köyü ,1986 yılına kadar Karakoyun köyüne bağlı bir mahalleydi. Bu tarihten sonra köy statüsü kazanmış muhtarlık verilmiştir. Yine bu tarihten sonra köye imam atanmış ve yeni bir okul da yapılmıştır.Köyümüz ile detaylı bilgilerin devamı ve tümüne son baskısı yapılan “ÇANDAGI“adlı kitabımızdan bulabilirsiniz.